Tin tức

Notification 01

Thông báo

Tháng Mười 2, 2019

Danh sách đơn vị thực hiện và bảng giá dv thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền... Chi tiết >

Notification 01

Thư mời chào giá

Tháng Chín 10, 2019

Cảng Quảng Ninh hiện đang  tìm kiếm thêm các đơn vị cung cấp Puly đầu cần, pu ly đỉnh tháp, hộp... Chi tiết >