Giới thiệu

 

    Cảng Quảng Ninh là cảng biển nước sâu nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng, khai thác kinh doanh cảng biển như: vụng nước sâu, rộng nằm gần cửa biển, luồng lạch ngắn ít bị sa bồi, được vịnh Hạ Long bao bọc, ít bị ảnh hưởng của sóng, gió. Hệ thống đường giao thông thủy, bộ tới các vùng kinh tế lân cận đồng bộ, thuận tiện. Với lợi thế trên, những năm qua Cảng Quảng Ninh đã không ngừng đầu tư phát triển mở rộng cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ, trang thiết bị, phương tiện hiện đại, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật, đáp ứng mọi nhu cầu về xếp dỡ, vận tải, bảo quản hàng hóa, kinh doanh kho bãi và các dịch vụ hàng hải khác.

      Một số hình ảnh về Cảng Quảng Ninh:

slider-2

roro5

      Sơ đồ tổ chức :

so do to chuc CQN